E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект на нова Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово.

Доклад към проекта на нормативния административен акт

 

Предложение Предложение
Сигнатура  
Дата на постъпване  
Вносители  
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад