E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ветово.
Доклад към проекта на нормативния административен акт Доклад към проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ветово.
Предложение Предложение
Сигнатура ДЗ-06-02-279
Дата на постъпване 18.08.2020 год.
Вносители Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад