E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово
Доклад към проекта на нормативния административен акт Доклад към проекта на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово
Предложение Предложение
Сигнатура ДЗ-06-02-120
Дата на постъпване 01.04.2020 год.
Вносители Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  Предложение


Назад