E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №16

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

 

(Приета с  Решение № 69 по Протокол № 5 от 29.02.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 277по Протокол № 20 от 19.12.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 288 по Протокол № 21от 28.01.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 608 по Протокол № 45 от 22.12.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 637 по Протокол № 46 от 25.01.11 г.; изм. и доп. с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г.) 

 ИзтеглиНазад