E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №16

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

 (Приета с  Решение № 252 по Протокол № 19 от 27.11.2020 г.) 

 Изтегли

 

(Изменена с Решение №761 по Протокол №66/28.04.2023г.)

Изтегли

 

(Изменена с Решение №806 по Протокол №70/31.07.2023г.)

Изтегли

 

 Назад