E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №8     

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

    

(Приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 г., изм. с Решение № 500 по Протокол № 37/30.05.03 г, изм. и доп. с Решение № 12 по Протокол № 03/04.12.03 г., изм. и доп. с Решение № 58 по Протокол № 06/17.03.04 г., изм. и доп. с Решение № 62 по Протокол № 07/20.05.2004 г., изм. и доп. с Решение № 92 по Протокол № 08/27.07.2004 г., изм. и доп. с Решение № 186 по Протокол № 20/26.08.2005 г., изм. и доп. с Решение № 202 по Протокол № 21/17.10.2005 г., изм. и доп. с Решение № 241 по Протокол № 25/30.01.2006 г., изм. и доп. с Решение № 325 по Протокол № 30/30.08.2006 г., изм. и доп. с Решение № 39 по Протокол № 3/15.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 287 по Протокол № 21/28.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 310 по Протокол № 23/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 449 по Протокол № 32/21.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 638 по Протокол № 46/25.01.2011 г., изм. с Решение № 749 по Протокол № 54/09.09.2011 г., доп. с Решение № 56 по Протокол № 4/20.02.2012 г., изм. и доп. с Решение № 101 по Протокол № 6/27.04.2012 г., изм. и доп. с Решение № 121 по Протокол № 8/30.05.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 416 по Протокол № 31/30.10.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 441 по Протокол № 33/19.12.2013 г.)

Изтегли 

 

(Изменена с Решение № 6/24.04.2017 год. по адм. д. № 38/2017 год. на Административен съд - Русе)

 Изтегли 

 

(Изменена с Решение № 13/08.08.2017 год. по адм. д. № 154/2017 год. на Административен съд - Русе)

 Изтегли 

 

(Изменена с Решение № 2/17.01.2018 год. по адм. д. № 425/2017 год. на Административен съд - Русе)

 Изтегли 

(Изменена и допълнена с Решение № 401 по Протокол № 45/30.01.2018 г. на Общински съвет - Ветово)

 Изтегли

 

(Изменена и допълнена с Решение № 425 по Протокол № 49/27.04.2018 г. на Общински съвет - Ветово)

 Изтегли

 

(Изменена и допълнена с Решение № 455 по Протокол № 54/30.08.2018 г. на Общински съвет - Ветово)

 Изтегли

 

(Изменена и допълнена с Решение № 505 по Протокол № 60/28.02.2019 г. на Общински съвет - Ветово)

 ИзтеглиНазад