E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №7     

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕТОВО

   

(Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и утвърдена от Общински съвет - Ветово с Решение № 118 по Протокол № 11/ 07.06.2000 година)

ИзтеглиНазад