E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №3

ЗА УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

               /Настоящата Наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1  от ЗМСМА от Общински съвет Ветово с Решение № 260  по Протокол № 26 от 24.07.1998 год., изменена и допълнена с Решение № 304 по Протокол № 30 от 26.10.1998 год.; Решение № 31 по Протокол  № 3 от 30.11.1999 год.; Решение № 81 по Протокол № 8 от 20.03.2000 година./

Изтегли

 Назад