E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ahmakov

 инж. Петко Ахмаков

Председател на ОбС-Ветово

 

 Баки Басри Солак

Заместник - Председател на ОбС-Ветово

Baki

Баки Басри Солак

Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих

 

Baki

Нежля Реджебова Ислямова

Председател на ПК по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет


Nejlya

 

IMG 20200405 190120

 Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

Председател на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда

 

IMG 20190925 WA0001

 Идириз Мохаремов Панджаров

Председател на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство

 

 Недялка Петрова Паригвоздева

Председател на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт

 

 Бюлент Руфатов Салимов

Председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси


Byulent