Председател на Общински съвет - Ветово

               Бюлент Руфатов Салимов

 

                  Bobi