E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     1. Отпускане на допълнително материално стимулиране на работниците и служителите на „Ветовска гора“ ЕООД за календарната 2020 година.

Вносител: инж. Пламен Славчев - Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

    2. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 39832.2.40, местност "Есенни кулак" в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    3. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.197.9, местност "Есенника" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

 4. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.208.7, местност "Кесик кору" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

 5. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.214.7, местност "Кесик кору" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   6. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 39832.2.31, местност "Есенни кулак" в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   7. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.194.17, местност "Есенника" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   8. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.194.16, местност "Есенника" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   9. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.196.33, местност "Есенника" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово 

   10. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.196.10, местност "Есенника" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   11. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.185.22, местност "Курт орман" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   12. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.214.5, местност "Кесик кору" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   13. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.209.8, местност "Кесик кору" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   14. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.208.8, местност "Кесик кору" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   15. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.199.27, местност "Кривня гьол" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   16. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.194.18, местност "Есенника" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   17. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.196.24, местност "Есенника" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   18. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.214.6, местност "Кесик кору" в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   19. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 39832.2.5, местност "Есенни кулак" в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   20. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 39832.1.19, местност "Есенни кулак" в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   21. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 39832.2.7, местност "Есенни кулак" в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   22. Разни.

   23. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 

     Корекция по бюджета на Община Ветово за 2020 година - месец Декември 2020 година.

   Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

   Приемане на дарение - коледна елха и украса за Община Ветово от "КАОЛИН" ЕАД.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

  Създаване на социална услуга "Асистентска подкрепа", като делегирана от държавата дейност от 01.01.2021 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

 Назад