E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     

 

       1. Приемане на решение за провеждане на изнесено заседание на Общински съвет - Ветово извън територията на Община Ветово.

 

             

                                                      Вносител: инж. Петко Ахмаков- Председател на Общински съвет- Ветово

    

 

 

Председател на ОбС:

             /инж. Петко Ахмаков/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад