E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     

 

       1. Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметства Кривня, Сеново, Глоджево и Смирненски.

Вносител: Димитър Денев – и.ф. председател на ОбС - Ветово

 

 

и.ф. Председател на ОбС:

             /Димитър Денев/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад