E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

       1. Дофинансиране на дейността на спортните клубове на територията на община Ветово през 2019 година.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

        2. Становище относно опрощаване на публични задължения  от Частна английска езикова гимназия - гр. Глоджево.     

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         3. Разни.

         4. Изказвания на граждани.

 

Зам.-председател на ОбС:

             /Димитър Денев/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Определяне на представител на Община Ветово в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на 12.06.2019 г.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - ВетовоНазад