E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

       1. Разглеждане на информация за дейността на Сдружение "КАОЛИН-2000", гр. Глоджево за 2018 година.

Вносител: Исм. Селим – Председател на Сдружение "КАОЛИН-2000", гр. Глоджево

        2. Становище относно опрощаване на публични задължения  от Частна английска езикова гимназия - гр. Глоджево.     

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         3. Разни.

         4. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 Назад