E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     

 

       1. Приемане на Обръщение от Общински съвет - Ветово.

              Проект на Обръщение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – председател на ОбС - Ветово

 

 

Председател  ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад