E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

 

1. Увеличава капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД, с апортиране на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

                 Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       2. Финансиране транспорта на пътуващи ученици от съседни населени места до СУ „Христо Ботев“, град Глоджево.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

        3. Безплатно хранене на децата от подготвителните групи в училищата на територията на община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         4. Разглеждане на молба за еднократна парична помощ от Бехчет Амишев Мухаремов от село Кривня.

         5. Разглеждане на молба за еднократна парична помощ от Ашме Мемишева Хасанова от село Кривня.

         6. Удължаване срока на Договор за паричен заем на „Бизнес парк Ветово” ЕООД от 18.12.2014 г.

                 Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово

         7. Разни.

         8. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 Назад