E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №№ 245  Прието с Протокол №25/30.01.2017 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №245                          

     Приложение 1

     Приложение 7

РЕШЕНИЕ №246                          

     Приложение 2

    Приложение 3

    Приложение 4

РЕШЕНИЕ №247                          

РЕШЕНИЕ №248                          

      Приложение 5

     Приложение 5"а"

     Приложение 6

РЕШЕНИЕ №249                         

       Приложение 8                    

РЕШЕНИЕ №250                         

РЕШЕНИЕ №251                                                                     

РЕШЕНИЕ №252                         

      Приложение 10

РЕШЕНИЕ №253                         

РЕШЕНИЕ №254

РЕШЕНИЕ №255

РЕШЕНИЕ №256

РЕШЕНИЕ №257

РЕШЕНИЕ №258

     Приложение 11

РЕШЕНИЕ №259

РЕШЕНИЕ №260

    Приложение 12

РЕШЕНИЕ №261

РЕШЕНИЕ №262

 

Заповед - кмет Община Ветово

Жалба - кмет Община Ветово

Определение - АС - Русе

Определение - ВАС

Разпореждане - АС - Русе

Решение - АС - Русе

Съобщение - ВАС

Относно:

Приемане на бюджета на община Ветово за 2017 година.
Предложение:

Предложение по т.5 от Дневния ред

Приложение 1                   Приложение 11

Приложение 2                   Приложение 12

Приложение 3                   Приложение 13

Приложение 4                   Приложение 14

Приложение 5                   Приложение 15

Приложение 6                   Приложение 16

Приложение 7                   Приложение 17

Приложение 8                   Приложение 18

Приложение 9                   Приложение 19

Приложение 10                 Приложение 20

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Ветово

Влязло в

сила на :

 

 02.03.2017 г.

Разгледано на

комисии на :

 

 23.01.2017 гНазад