E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №173 Прието с Протокол №15/29.07.2016 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №173

Заповед - Областен Управител

Жалба - кмет Община Ветово

Определение - АС -Русе

Частна жалба - кмет Община Ветово

Определение - ВАС

Съобщение - ВАС

Относно:

Приемане на бюджета на община Ветово за 2016 година.
Предложение:

Предложение по т.1 от Дневния ред

Предложение за изменение на проекта за решение на Д-р М. Мехмед

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Ветово

Влязло в

сила на :

 

30.08.2016 г.

Разгледано на

комисии на :

 

 Назад