E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №170 Прието с Протокол №14/30.06.2016 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №170

Жалба - кмет Община Ветово

Определение - АС - Русе

Решение - АС - Русе

Съобщение - ВАС

Относно:

Дофинансиране на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Сеново за изграждане на системи за видеонаблюдение.
Предложение:

Предложение по т.1 от Дневния ред

Вносител: Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД - Председател на Общински съвет - Ветово

Влязло в

сила на :

 

Обжалвано в АС-Русе - 22.07.2016 г.

Разгледано на

комисии на :

 

23.06.2016 г.Назад