E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №59 Прието с Протокол №7/26.02.2016 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №59

Жалба - кмет Община Ветово

Решение АС - Русе

Съобщение - ВАС

Относно:

Заплащане на дължимия членския внос на община Ветово към Сдружение “Регионална енергийна агенция” – Русе.

Предложение: Предложение по т.7 от Дневния ред
Вносител: Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет - Ветово

Влязло в

сила на :

  Обжалвано пред АС-Русе на 04.04.2016 г.

  Обжалвано пред ВАС

Разгледано на

комисии на :

 19.02.2016 г.Назад