E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №23 Прието с Протокол №3/04.12.2015 год.  

Решение:

РЕШЕНИЕ №23

Жалба - кмет Община Ветово

Определение - АС - Русе

Относно:

Приемане на решение за упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Ветово да сключва договори за правна помощ и съдействие при образувани срещу съвета съдебни дела.

Предложение:

Предложение по т.6 от Дневния ред

Вносител: Д-р Мехмед Мехмед -Председател на Общински съвет-Ветово
Влязло в сила на :

Обжалвано в АС-Русе-05.01.2016 г.

Влязло в сила на 23.02.2016 г.

Разгледано на

комисии на :

 

 Назад