E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №12 Прието с Протокол №2/23.11.2015 год.

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №12

Жалба - кмет Писанец

Жалба - кмет Сеново

Жалба - кмет Община Ветово

Жалба - Областен Управител

Решение АС - Русе

Относно:

Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметовете на кметствата.

Предложение: Докладна записка по т.9 от Дневния ред
Вносител: Георги Георгиев – кмет на община Ветово
Влязло в сила на :

Отменено от АС-Русе на 17.03.2016 г.

Разгледано на

комисии на :

 

 Назад