E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 


РЕШЕНИЕ №33 Прието с Протокол №5/31.01.2020 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №33

Относно

Обсъждане на Заповед № 4-95-00 1/07.01.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 21 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Ветово.
Предложение: по т.4 от Дневния ред
Вносител: инж. Петко Ахмаков - Председател на Общински съвет - Ветово

Влязло в

сила на :

 

Разгледано на

комисии на :

 23.01.2020 г.Назад