E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 


РЕШЕНИЕ №11 Прието с Протокол №3/04.12.2019 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №11

Заповед за ново обсъждане на областния управител на област Русе.

Относно

Определяне на такса за промяна на предназначението на земеделска земя на поземлени имоти с № 000185, 000205, 000207 и 000236 с обща площ 34296кв. м. – общинска собственост в землището на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе.
Предложение:  по т.3 от Дневния ред
Вносител:  д-р М. Мехмед- кмет на община - Ветово.

Влязло в

сила на :

 

Разгледано на

комисии на :

 26.11.2019г.Назад