E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №325 Прието с Протокол №33/30.06.2017 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №325

Жалба - кмет Община Ветово

Относно:

Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Шинасидин Алиев Ферадов от село Смирненски, община Ветово, област Русе.
Предложение:

Предложение по т.2 от Дневния ред

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Ветово

Влязло в

сила на :

 

 

Разгледано на

комисии на :

  

21.04.2017 г. и 22.05.2017 г.Назад