E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

Баки Басри Солак - Движение за права и свободи- ДПС

 

IMG 2577

Длъжност - Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих; Заместник-председател на ПК по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет

Образование - Висше педагогическо

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Бюлент Руфатов Салимов - Движение за права и свободи- ДПС

 

Byulent

Длъжност - Председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси, Член на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Член на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство

Образование - Висше педагогическо

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Георги Христов Георгиев - МК „БСП и АБВ“

 

Georgiev

Длъжност - Член на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт, Член на ПК селско стопанство, екология и опазване на околната среда

Образование - Висше педагогическо

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гюнейт Исметов Тюлеовлуев - Движение за права и свободи- ДПС

 

Gyuneyt

Длъжност - Член на ПК бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт, Член на ПК селско стопанство, екология и опазване на околната среда, Член на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси

Образование - Висше педагогическо

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Д-р Ибрям Халилов Караманов - Движение за права и свободи- ДПС

 

Karaman

Длъжност - Председател на ПК по екология, селско стопанство и опазване на околната среда, Член на ПК бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт

Образование - Висше ветеринарна медицина

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Димитър Денев Димитров - „Група за Ветово”

 

Denev

Длъжност - Заместник-председател на Общински съвет - Ветово, Председател на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, Заместник-председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси

Образование - Висше юридическо

Акцент през мандата - Cтриктно спазване на изискванията за законосъобразност на приеманите от Общинския съвет актове, осигуряване на максимална публичност и прозрачност на работата на Общинския съвет

Контакти: тел. 0876098600, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Емин Халилов Османов - МК „Бъдеще за всички“

 

photo

 Длъжност ...
Образование ...
Месторабота ...
Акцент през мандата ...
Телефон за контакти ...
Е-mail ...

Илия Атанасов Янакиев - МК „Бъдеще за всички“

 

photo

Длъжност ...
Образование ...
Месторабота ...
Акцент през мандата ...
Телефон за контакти ...
Е-mail ...

Мюжген Алиева Ахмедова - МК „Бъдеще за всички“

 

photo

Длъжност ...
Образование ...
Месторабота ...
Акцент през мандата ...
Телефон за контакти ...
Е-mail ...

Мюждат Емрединов Бекиров - МК „Бъдеще за всички“

 

photo

Длъжност ...
Образование ...
Месторабота ...
Акцент през мандата ...
Телефон за контакти ...
Е-mail ...

Недялко Йорданов Христов - „Група за Ветово”

 

Nedyalko

Длъжност - Заместник-председател на ПК по екология, селско стопанство и опазване на околната среда

Образование - Средно техническо

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Нежля Реджебова Ислямова - Движение за права и свободи- ДПС

 

Nejlya

Длъжност - Председател на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт

Образование - Средно специално икономическо

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Паско Иванов Христов - МК „Бъдеще за всички“

 

pasko hristov

Длъжност - Член на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси
Образование - Висше - История ; Доктор по История
Акцент през мандата ...
Телефон за контакти ...
Е-mail ...

Пламен Иванов Пенчев - „Група за Ветово”

 

photo

Длъжност - Председател на ПК по осъществянане на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет, Заместник-председател на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, Заместник-председател на ПК бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт

Образование - Висше юридическо

Акцент през мандата - Cтриктно спазване на изискванията на ЗМСМА и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на общинската администрация, осъществяване на текущ и последващ контрол на актовете, издадени в изпълнение решенията на Общинския съвет.

Контакти: тел. 0876129777, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сюлейман Адем Паша - МК „Бъдеще за всички“

 

photo

Длъжност ...
Образование ...
Месторабота ...
Акцент през мандата ...
Телефон за контакти ...
Е-mail ...

Шинасидин Алиев Ферадов - Движение за права и свободи- ДПС

 

Shinasidin

Длъжност - Заместник-председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих

Образование - Средно

Акцент през мандата -

Контакти: тел. , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.