E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

- инж. Петко Иванов Ахмаков - Заместник-председател

 

Ahmakov

Длъжност: Заместник-председател
Общински съветник от колалиция: ПП "ГЕРБ"
Дата на раждане: 24 Октомври 1957г.
Месторождение: гр. Ветово
Семейство: Семеен
Образование: Висше техническо и висше юридическо.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адем Хюсеинов Хаджимемишев

 

Adem           

Общински съветник от коалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 05 Апртил 1960г.
Месторождение: гр. Глоджево
Семейство: Семеен с две деца.
Образование: Средно
Длъжност: Член на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и 
благоустройство.
Член на ПК по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Александър Хубенов Ангелов

 

Aleksandir

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 28 Ноември 1979г.
Месторождение: гр. Разград
Семейство: Семеен с две деца.
Образование: Средно
Длъжност: Член на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих. Член на ПК по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Георги Василев Димитров

 

Georgi D

 

Общински съветник от колалиция: "ЛЕВИЦАТА"
Длъжност - Член на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт, Член на ПК по селско спопанство, екология и опазване на околната среда
Образование - 
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Георги Димитров Парушев

 

Georgi P

 

Общински съветник от колалиция: "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ""
Дата на раждане: 24 Юни 1991 г.
Месторождение: гр. Русе
Семейство: Семеен с две деца
Образование: Средно
Длъжност - Член на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и 
отдих.
Член на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда.
Член на ПК по осъшествяване на контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

 

Gyuneyt

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 24 Септември 1982г.
Месторождение: гр. Кубрат
Семейство: Семеен с две деца.
Образование: Висше
Длъжност: Председател на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда. 
Заместник-председател на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гюрай Мехмедов Хамдиев

 

Guray

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 14 Февруари 1991 г.
Месторождение: гр. Русе
Семейство: Семеен с едно дете.
Длъжност - Член на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт.
Член на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих.
Образование - 
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Идириз Мохаремов Панджаров

 

Idiriz

 

Общински съветник от коалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 14 Март 1972г.
Месторождение: гр. Ветово
Семейство: Семеен с две деца.
Образование: Средно - специално
Длъжност - Председател на ПК по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на 
Общински съвет.
Заместник-председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Илия Атанасов Янакиев

 

Iliq

 

Общински съветник от колалиция: "ДПС"
Дата на раждане: 29 Апртил 1971г.
Месторождение: с. Писанец
Семейство: Семеен с едно дете.
Образование: Средно
Длъжност: Член на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих. Член на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие 
и благоустройство. Член на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мурад Сейфетинов Камбешев

 

Murad

 

Общински съветник от колалиция:  ПП "ДПС"
Дата на раждане: 03 Юни 1988г.
Месторождение: гр. Русе
Семейство: Семеен с две деца.
Образование: Висше / Магистър
Длъжност: Председател на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство. 
Заместник-председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Недялка Петрова Паригвоздева

 

Nedqlka 

 

Общински съветник от колалиция: "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Дата на раждане: 04 Април 1968г.
Месторождение:
Семейство:
Образование:
Длъжност - Председател на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт.
Заместник-председател на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и
благоустройство.
Член на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Недялко Недялков Йорданов

 

Nedqlko

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 12 Ноември 2001г.
Месторождение: гр. Разград
Семейство: 
Образование: Висше
Длъжност: Заместник-председател на ПК по селско стопанство, екология и опразване на околната среда. 
Член на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт. Член на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Нежля Реджебова Ислямова

 

Nejlq

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 22 Май 1966г.
Месторождение: с. Смирненски
Семейство: Семейна с едно дете
Образование: Полувисше
Длъжност: Председател на ПК по етика и установяване на конфликт на интереси. Член на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Шабан Ердинч Абтиходжа

 

Shaban

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 02 Юни 1999г.
Месторождение: гр. Русе
Семейство: Семеен с едно дете.
Образование: Средно
Длъжност: Член на ПК по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и 
благоустройство.
Член на ПК по етика и установяване конфликт на интереси.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Шинасидин Алиев Ферадов

 

Shans

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 27 Март 1966г.
Месторождение: 
Семейство: Семеен с две деца.
Длъжност - Заместник-председател на ПК по осъщевствяване на контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет.
Член на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда.
Образование - 
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Юмгюл Шерифова Яшарова

 

Yumgul

 

Общински съветник от колалиция: ПП "ДПС"
Дата на раждане: 11 Юли 1972г.
Месторождение: гр. Кубрат
Семейство: Семейна с две деца
Образование: Висше / Магистър
Длъжност - Председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, 
спорт и отдих.

Член на ПК по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт.
Акцент през мандата -
Контакти: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.