E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

Четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет – Ветово, което ще се проведе на 28.03.2022 година (понеделник) от 10:45 часа в залата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1909г.“, в град Ветово, ул. „Трети март” № 6

ПоканаНазад