E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

         Заседанието на Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянна комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда, Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Oбщинския съвет и Постоянна комисия по етика и установяване на конфликт на интереси., ще се проведе на 26.07.2023 година (сряда) от 09:00 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

ПоканаНазад