E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Четиридесетото извънредно заседание на Общински съвет – Ветово,  ще се проведе на 07.11.2017 г. (вторник) от 12:00 часа в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2.

ПоканаНазад