E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          Заседанието на Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет ще се проведе на 20.10.2017 година (петък) от 09:30 часа в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2.

Покана

 Назад