E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

Обръщение

прието с Решение № 520 по Протокол № 62/16.04.2019 год.

Изтегли

Декларация

приета с Решение № 466 по Протокол № 56/31.10.2018 год.

Изтегли

Декларация

приета с Решение № 458 по Протокол № 54/28.09.2018 год.

Изтегли

Декларация

приета с Решение № 345 по Протокол № 36/28.08.2017 год.

Изтегли

Декларация

приета с Решение № 323 по Протокол № 32/23.06.2017 год.

Изтегли

Декларация

приета с Решение №198 по Протокол №13/23.06.2016 год.

Изтегли

Декларация

приета с Решение №96 по Протокол №8/24.03.2016 год.

Изтегли

Декларация

приета с Решение №20 по Протокол №3/04.12.2015 год.

Изтегли